Zasady i warunki rezerwacji

Download zasady-i-warunki-rezerwacji

Roan Camping Holidays jest nazwą handlową firmy Roan Camping Holidays BV, której przedstawicielem w Polsce jest Camping Plus sp. z o.o. 

1. Płatności 

Sezon 2020 - Dokonując rezerwacji do 31 grudnia 2019 klient będzie zobowiązany do wpłacenia w ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji zaliczki w wysokości 10%, a następnie 20% ceny pobytu do 21 stycznia 2020. Dla rezerwacji zrobionej od 01 stycznia 2020 zaliczka wynosi 30%. W obydwu przypadkach pozostałą kwotę należy wpłacić na 8 tygodni przed wyjazdem.  

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w podanym na potwierdzeniu rezerwacji terminie, Roan zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, a klient jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów anulowania rezerwacji zgodnie z zapisami w punkcie 2. Rezygnacja.


2. Rezygnacja

Anulacje rezerwacji na sezon 2020 dokonane przed 1 lutego 2020 są całkowicie bezpłatne.

Klient ma prawo do anulacji rezerwacji w każdej chwili. Rezygnacja musi być złożona przez klienta na piśmie. Datą rezygnacji jest dzień jej otrzymania przez Roan. Po otrzymaniu pisemnej rezygnacji Roan obciąży klienta kosztami, wynikającymi z adekwatnych, poniesionych przez Roan kosztów związanych z przygotowaniem pobytu. Koszty te, w zależności od terminu anulacji rezerwacji, wynoszą:

a. 30% pełnej sumy za pobyt przy rezygnacji do 43. dnia przed wyjazdem;
b. 60% pełnej sumy za pobyt przy rezygnacji od 42. dnia do 29 dnia przed wyjazdem;
c. 90% pełnej sumy za pobyt przy rezygnacji od 28 dnia do 1 dnia przed wyjazdem;
d. 100% kwoty przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub później. 

W przypadku rezygnacji, wszelkie już dokonane płatności nie mogą być przeniesione na poczet rezerwacji w kolejnym roku.

3. Zniżki i oferty last minute

Nocami gratisowymi są zawsze najtańsze noce. 

Zniżki nie obejmują dodatków.

Rabat za wczesną rezerwację i niższe do 45% ceny są ważne dla rezerwacji dokonanych do 30 września 2019. Cena za wczesną rezerwację nie oznacza najniższej oferowanej w trakcie sezonu ceny.

Klient nie ma prawa domagać się zwrotu pieniędzy lub udzielenia rabatu, jeśli w późniejszym terminie na wcześniej zarezerwowane wakacje wystawiona zostanie oferta specjalna lub udzielony rabat. 

4. Zmiany dokonane przez klienta

Zmiany rezerwacji na sezon 2020 dokonane przed 1 lutego 2020 są całkowicie bezpłatne.

W przypadku zmiany rezerwacji obowiązują ceny z dnia dokonania rezerwacji.
W przypadku wszelkich zmian dokonanych do 28 dni przed datą przyjazdu nie są pobierane dodatkowe opłaty (jeśli cena wakacji po zmianie pozostanie taka sama bądź będzie wyższa).
Zmiany dokonane na mniej niż 28 dni przed wyjazdem będą podlegać opłacie w wysokości 116 PLN, z wyjątkiem zmian skutkujących zmianą ceny na niższą. 
W przypadku zmian, które będą skutkowały obniżeniem ceny będą miały zastosowanie koszty, jak w przypadku częściowej anulacji (patrz pkt. 2 Rezygnacja).
Jeśli dokonanie zmiany będzie możliwe, każdorazowo Klient otrzyma potwierdzenie w formie pisemnej.
System rezerwacji Roan jest skonfigurowany w sposób zapewniający jak najbardziej efektywną sprzedaż, co oznacza iż nie zawsze istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia pobytu.
Rezerwacja może również zostać przedłużona w trakcie pobytu na campingu, pod warunkiem, że zakwaterowanie będzie dostępne. W tym przypadku trzeba uiścić dodatkową opłatę na miejscu. Ponadto w takim przypadku nie obowiązują żadne promocje oraz inne, specjalne oferty oferowane w danym momencie.

5. Dokumenty

Klient jest odpowiedzialny za posiadanie ważnych dokumentów tożsamości (również dla dzieci), które są wymagane w miejscu przeznaczenia oraz w trakcie podróży. Roan nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z braku odpowiednich dokumentów w trakcie podróży i pobytu. 

Po otrzymaniu pełnej wpłaty za pobyt, na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, na podany podczas rezerwacji adres email zostanie wyslany voucher podróżny. Dokument ten należy wydrukować i zabrać ze sobą na camping. Prosimy sprawdzić czy wszystkie dane na dokumencie są prawidłowe. Pokazanie dokumentu podróżnego na telefonie lub tablecie nie jest akceptowane na wszystkich campingach. 

Wstęp na camping i/lub zakwaterowania może zostać odmówiony bez ważnych dokumentów podróżnych (voucher, dowód osobisty/paszport).


6. Dostępność zakwaterowania oraz sprzątanie końcowe

Namiot lub mobile home dostępny jest w dniu przyjazdu od godz. 15:00. W dniu wyjazdu zakwaterowanie należy opuścić nie później niż o godz. 10:00
Klient jest zobowiązany do zapłaty w dniu przyjazdu depozytu w wysokości 100 € oraz opłaty klimatycznej.

W sezonie 2020 istnieje możliwość wykupienia usługi sprzątania końcowego. Koszt sprzątania za mobile home'y oraz namioty typu Lodge Woody wynosi 55€, a za namioty z gazebo oraz namioty Lodge Holiday 40€. Wykupując usługę sprzątania końcowego, prosimy o pozostawienie czystej miotły, wyrzucenie śmieci, pozmywanie oraz pochowanie naczyń, a także wyczyszczenie grilla.

Lista campingów, na których obowiązuje obowiązkowa opłata za sprzątanie końcowe: Le Ranc Davaine, La Chapelle, Park Albatros, Portofelice, San Francesco (zakwaterowania Roan), Norcenni Girasole, Etruria, Park Altomincio en San Vito/Cisano. Koszt to 28€ płatne przy rezerwacji. Na campingu Tonnara wynosi 45€ a na Union Lido 55€.

Jeśli klient przyjedzie lub wyjedzie z campingu w terminie innym niż pierwotnie został zarezerwowany,  Roan nie zwraca kosztów za niewykorzystane noce i zastrzega sobie prawo do odsprzedaży wolnego zakwaterowania. 

Może się zdarzyć, że z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy mogli zapewnić Państwu zarezerwowanego rodzaju zakwaterowania. W takim przypadku, jeśli będzie to możliwe, zaproponujemy Państwu rozwiązania alternatywne, bez żadnych dodatkowych opłat. Jeśli klient nie będzie chciał skorzystać z zaproponowanej oferty, otrzyma zwrot pełnej kwoty za wakacje.

7. Zakwaterowanie

Ceny przedstawione na naszej stronie internetowej dotyczą pobytu dla 4 osób. Za każdą kolejną osobę pobierana jest następująca opłata:

• 5. osoba + 13 PLN za noc
• 6. osoba + 17 PLN za noc
• 7. osoba + 22 PLN za noc;

Uwaga: na campingach Bijela Uvala i Zelena Laguna opłata za 6 osobę wynosi 34 PLN za noc, na campingu Pra delle Torri opłata za 6 osobę uzależniona jest od terminu pobytu i wieku (szczegóły w opisie campingu), na campingu Domaine du Verdon opłata za 7 osobę wynosi 56 PLN za noc, na campingach: Bijela Uvala, Zelena Laguna, Union Lido, Mediterraneo, Les Sablons, Portofelice i Marina di Venezia opłata za 7 osobę wynosi 43 PLN za noc. Camping Pra delle Torri pobiera dodatkową opłatę za 6 osobę, którą należy uiścić w recepcji campingu. Wysokość tej opłaty może ulec zmianie. Dzieci do 2 lat są zwolnione z dodatkowej opłaty. Opłata za dzieci od 3 lat i dorosłych wynosi od 4€ do 12€ za noc, w zależności od terminu.

Goście są zobowiązani do korzystania i dbania o zakwaterowanie z należytą starannością i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Namioty i mobile home’y mogą różnić się od siebie wystrojem i wyglądem. 
Stanowiska, na których postawione są namioty i mobile home’y mogą również różnić się między sobą kształtem i wielkością, nawet na tym samym campingu. 
Przy niektórych namiotach nie ma możliwości postawienia gazebo.

Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od naszych gości za jakiekolwiek straty i/lub szkody wyrządzone w zakwaterowaniu. Wszelkie straty i/lub szkody muszą być zgłoszone natychmiast naszemu przedstawicielowi na campingu. Powstałe uszkodzenia zostaną naprawione tak szybko, jak będzie to możliwe. 

Maksymalna dozwolona liczba osób w naszych zakwaterowaniach:

namiot – 6 osób
mobile home 2 sypialnie – 6 osób
mobile home 3 sypialnie – 7 osób

Dla Państwa wygody, zalecamy zakwaterowanie maksymalnie do pięciu osób w namiotach i w 2-sypialnianych mobile home’ach oraz nie więcej niż sześciu osób w mobile home’ach 3-sypialnianych. 
 

Na niektórych campingach dozwolona maks. liczba osób w zakwaterowaniu jest mniejsza. Szczegóły można znaleźć w informacjach ogólnych opisujących zakwaterowanie na danym campingu.
Nie zawsze istnieje możliwość zaparkowania samochodu obok swojego zakwaterowania. W takim przypadku należy parkować samochód w wyznaczonych miejscach na campingu. Bezpłatny parking obejmuje jeden samochód. W przypadku, gdy dwie rodziny zakwaterowane są w jednym mobile home’ie lub namiocie, a podróżują dwoma samochodami, nie gwarantujemy miejsca na drugi samochód na campingu. Parkowanie drugiego samochodu klient organizuje  na własne ryzyko i na własny koszt.


8. Kilka zasad ogólnych

Organizator nie dopuszcza pobytu osób poniżej 23 roku życia, chyba że podróżują one w towarzystwie osób starszych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji, szczególnie grupom, bez podania przyczyny. Rezerwacje grupowe mogą być dokonywane wyłącznie przez telefon. Rezerwacja zostanie przyjęta lub nie, w zależności od wybranego campingu, składu i wieku osób w grupie. 

Roan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osób korzystających z zakwaterowania świadczonego przez touroperatora. Goście korzystający z sejfów oferowanych przez camping, robią to na własne ryzyko i Roan nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie tych sejfów / zamykanych szafek. 

Każdy, kto korzysta z zakwaterowania Roan jest zobowiązany do przestrzegania zasad postępowania, określonych przez właściciela campingu. W przypadku naruszenia tych zasad, zarówno Roan jak i właściciel campingu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na camping lub do zakwaterowania.

Poza sezonem (wiosna i jesień), niektóre obiekty, takie jak baseny czy sklepy mogą być zamknięte lub otwarte w krótszym czasie.

Na niektórych campingach wymagane są czepki kąpielowe oraz tradycyjne kąpielówki. 

Zwierzęta są akceptowane tylko w naszych namiotach z gazebo i namiotach Lodge Holiday (nie na każdym campingu). Jeśli klient przyjedzie z pupilem na camping, gdzie zwierzęta nie są akceptowane, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na camping lub do zakwaterowania.

----------------------------------------

Nasz katalog oraz strona internetowa zostały przygotowane z najwyższą starannością w oparciu o informacje dostępne we wrześniu 2019 roku. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze zmiany. Nie przyjmujemy również odpowiedzialności za nieprzewidziane okoliczności, takie jak warunki pogodowe, prace budowlane na terenie campingu, szkodniki i owady, hałas, funkcjonowanie urządzeń na campingu (np. basenów lub WiFi) oraz innych okoliczności, za które odpowiedzialny jest właściciel campingu. 
Za niektóre atrakcje/udogodnienia (np. tenis) pobierana jest opłata na campingu.
Fotografie i rysunki pokazane w katalogu i na stronie internetowej mają służyć ogólnemu opisowi campingu i/lub zakwaterowania. 

Wszelkie sprawy nie objęte niniejszymi warunkami zostaną przekazane do Zarządu, który podejmuje decyzje o odpowiednim kierunku działania.

Preferencje

Jeśli macie życzenia odnośnie położenia zakwaterowania (np. w cieniu, jak najbliżej basenów itp.) możecie je zgłosić w trakcie dokonywania rezerwacji. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa prośbę, jednakże nie możemy tego zagwarantować. 
Wyjątek stanowi dodatkowo płatna preferencja typu “zakwaterowania sąsiadujące” lub "gwarancja wybranego stanowiska" (dodatkowo płatne). Należy pamiętać, iż “zakwaterowania sąsiadujące” oznacza położenie zakwaterowań obok siebie, naprzeciw siebie, tyłem do siebie lub przeciwlegle do siebie itp. Innymi słowy, nie powinno być żadnego zakwaterowania pomiędzy Państwem i drugą rodziną.
Preferencja ta dostępna jest tylko na wybranych campingach i w przypadku rezerwacji zakwaterowania tego samego typu w dokładnie tym samym terminie (dozwolona maksymalna ilość to 3 zakwaterowania). Opłata w wysokości 130 PLN pobierana jest od każdej rezerwacji. W wyjątkowych przypadkach możemy nie być w stanie spełnić tej gwarancji. W takiej sytuacji otrzymasz do 120€ zwrotu za każde zakwaterowanie. 

Gwarancja wybranego stanowiska dostępna jest tylko na niektórych campingach. Wykupując tę opcję macie gwarancję, że rezerwujecie zakwaterowanie położone w miejscu, które sami wybraliście. Dokonując rezerwacji do 30 września opłata wynosi 220 PLN. Po tym terminie opłata wynosi 430 PLN. Na stronie danego campingu można sprawdzić czy taka opcja jest dostępna. Gwarancję wybranego stanowiska można rezerwować tylko do 29 lutego 2020, nie ma możliwości połączenia jej z gwarancją zakwaterowania sąsiadującego i możliwa jest tylko w przypadku rezerwacji mobile home'ów.

Błędy i zaniechania

Błędy i zaniechania na naszej stronie internetowej/katalogu nie mają charakteru wiążącego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich błędów, które mogły wystąpić.

Reklamacje

Zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie mieli Państwo powodów do składania reklamacji. Jednakże, pomimo naszych wysiłków, jeśli znajdzie się powód do złożenia uzasadnionej reklamacji, prosimy zwrócić się do naszego przedstawiciela na campingu i złożyć u niego wstępną reklamację. Na miejscu podjęte zostaną wysiłki, aby rozwiązać istniejący problem. Jeśli w dalszym ciągu nie będą Państwo zadowoleni z rozwiązania, to prosimy o ponowny niezwłoczny kontakt z przedstawicielem na campingu i sporządzenie raportu, który koniecznie musi być podpisany przez Klienta oraz naszego przedstawiciela. 

Aby reklamacja została wniesiona skutecznie należy ją przesłać do naszego biura w formie pisemnej wraz podpisanym raportem, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia pobytu. 

Ubezpieczenie podróżne i ubezpieczenie od rezygnacji

Dzięki współpracy z firmą ERGO, już teraz umożliwiamy wszystkim naszym Klientom, którzy zarezerwowali wakacje z firmą Roan, zakup ubezpieczenia w prosty i wygodny sposób online! 

Szczegóły znajdują się tutaj: https://campingplus.pl/ubezpieczenia

Wpisując swój nr rezerwacji w odpowiednim polu (podany na potwierdzeniu rezerwacji), system wyświetli  Wam możliwe do wykupienia pakiety wraz z ich opisem i podaniem stawek.

Szczególnie zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania podróży, dzięki któremu, jeśli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie będziecie mogli wyruszyć w zaplanowaną podróż lub będziecie musieli skrócić pobyt z podobnych powodów, ERGO zwróci Wam do 80% poniesionych kosztów.

Wnioski końcowe

Proszę mieć na uwadze, że wakacje oferowane przez naszą firmę, pomimo iż są to luksusowe obiekty i komfortowe zakwaterowania, odbywają się na campingu, gdzie kontakt z naturą (np. warunki atmosferyczne czy owady) jest na pewno bliższy niż w przypadku innych form zakwaterowania.
Uprzejmie informujemy - zwłaszcza osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z tej formy wypoczynku - że nasze campingi są zazwyczaj w pełni obłożone w lipcu i sierpniu. Jeśli Waszymi priorytetami są cisza, spokój i prywatność, zalecamy, aby unikać pobytu w  tych miesiącach lub wybierać mniejsze ośrodki. Urlop za granicą oznacza także pobyt wśród ludzi, którzy reprezentują różne kultury i zwyczaje, a także różne normy i wartości. Przykładowo siesta w krajach na południu Europy jest ogólnie przyjętą normą, podczas której baseny i bramy na camping są zamknięte. 
Należy pamiętać, że prędkość WiFi w krajach śródziemnomorskich może być wolniejsza niż ta, którą posiadacie Państwo w domu.
Są to bardzo ważne czynniki, które należy brać pod uwagę przy wyborze wczasów.