Zasady i warunki rezerwacji

Zasady i warunki rezerwacji

Pobierz warunki rezerwacji

Roan Luxury Camping Holidays jest nazwą handlową firmy Roan Camping Holidays BV, której przedstawicielem w Polsce jest Camping Plus sp. z o.o. 


Fundusz Gwarancyjny SGR

Roan Camping Holidays (identyfikacyjny 17222764) jest członkiem holenderskiego funduszu gwarancyjnego SGR, co oznacza całkowite zabezpieczenie zapłaconej kwoty. Rezerwacja campingów opublikowanych na tej stronie jest objęta gwarancją SGR. Niniejsza gwarancja oznacza, że konsument ma pewność, iż wpłacone przez niego pieniądze na poczet rezerwacji zostaną zwrócone, jeśli druga strona nie będzie w stanie zrealizować uzgodnionego świadczenia z powodu niewypłacalności firmy. 

Składka konsumencka SGR

Od 1 lutego 2021 r. fundusz gwarancyjny SGR wprowadził obowiązkową składkę w wysokości 10 EUR od rezerwacji. Kwota ta zostanie pobrana przez Roan Camping Holidays od każdej rezerwacji i przekazana do SGR. Składka konsumencka SGR (dawniej składka SGR) została zniesiona w 1999 roku. W tym czasie SGR zgromadził wystarczające środki na wypłatę odszkodowań dla wszystkich klientów, którzy ponieśli straty w wyniku upadłości biur podróży, ale w związku z pandemią Covid-19 SGR i w celu zapewnienia możliwości wywiązania się z zobowiązania gwarancyjnego, opłata ta została ponownie wprowadzona.


1. Płatności 

Rezerwacje na sezon 2023

Dokonując rezerwacji na sezon 2023 do 31 grudnia 2022, klient jest zobowiązany do wpłacenia w ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji zaliczki w wysokości 465 PLN. W przypadku rezerwacji dokonanych w styczniu i lutym 2023 r. zaliczka wynosić będzie 15% ceny wakacji. Od marca 2023 zaliczka wynosić będzie 25% ceny wakacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 8 tygodni przed wyjazdem.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w podanym na potwierdzeniu rezerwacji terminie, Roan zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, a klient jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów anulowania rezerwacji zgodnie z zapisami w punkcie 2. Rezygnacja.


2. Rezygnacja

Klient ma prawo do anulacji rezerwacji w każdej chwili. Rezygnacja musi być złożona przez klienta pisemnie. Datą rezygnacji jest dzień jej otrzymania przez Roan. Po otrzymaniu pisemnej rezygnacji, oprócz ew. wykupionych kosztów ubezpieczenia od rezygnacji i obowiązkowej składki SGR w wysokości 10 EUR, Roan obciąży klienta także kosztami, wynikającymi z adekwatnych, poniesionych przez Roan kosztów związanych z przygotowaniem pobytu, nawet jeśli została wpłacona tylko zaliczka. Koszty te, w zależności od terminu anulacji rezerwacji, wynoszą:

  • bezpłatne anulowanie rezerwacji do 31 stycznia danego roku, w którym odbywa się wyjazd. W przypadku rezygnacji klient otrzyma oczywiście zwrot depozytu z wyjątkiem obowiązkowej składki SGR w wysokości 10 EUR;
  • kwota wpłaconej zaliczki przy rezygnacji od 1 lutego danego roku, w którym odbywa się wyjazd do 8 tygodni przed wyjazdem; 
  • 60% pełnej ceny za pobyt przy rezygnacji do 4 tygodni przed wyjazdem;
  • 90% pełnej ceny za pobyt przy rezygnacji od 28 dnia do 1 dnia przed wyjazdem;
  • 100% kwoty przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub później.

W przypadku rezygnacji, wszelkie już dokonane płatności nie mogą być przeniesione na poczet innych rezerwacji w tym samym lub kolejnych sezonach.


3. Rabaty, oferty specjalne i last minute

Nocami gratisowymi są zawsze najtańsze noce. 

Zniżki nie obejmują dodatków.

Klient nie ma prawa domagać się zwrotu pieniędzy lub udzielenia rabatu, jeśli w późniejszym terminie na wcześniej zarezerwowane wakacje wystawiona zostanie oferta specjalna lub udzielony rabat (np. oferta last minute).


4. Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeżeli Twoje wakacje nie będą mogły odbyć się z powodu konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny w kraju docelowym lub po powrocie do Twojego kraju, gwarantujemy, że w ciągu 10 dni roboczych otrzymasz zwrot pełnej wpłaconej nam kwoty. Oczywiście, możesz również zdecydować się na zmianę miejsca wakacji. Gwarancja ta dotyczy rezerwacji zrobionych przez cały sezon.

Gwarancja zwrotu pieniędzy nie ma zastosowania, jeżeli odbycie obowiązkowej kwarantanny jest spowodowane brakiem szczepienia Twoim lub osób, z którymi podróżujesz.


5. Wczesna rezerwacja 2023

Klient może zmienić i anulować rezerwację bezpłatnie do 31 stycznia 2023 r. Jeśli rezerwacja zostanie zmieniona, zachowamy ceny obowiązujące w dacie jej pierwotnej rezerwacji. Cena za wczesną rezerwację nie oznacza gwarancji najniższej oferowanej w trakcie sezonu ceny. Roan zastrzega sobie prawo do zmiany cen, które mogą zmieniać się codziennie. 


6. Zmiany rezerwacji dokonane przez klienta 

W przypadku wszelkich zmian powodujących, że cena wakacji po zmianie pozostanie taka sama bądź będzie wyższa, nie są pobierane żadne opłaty (oprócz tych wynikających z cennika). Natomiast, jeśli rezerwacja po zmianie będzie tańsza, za powstałą różnicę w cenie pobieramy opłatę za anulowanie. System rezerwacji Roan jest skonfigurowany w sposób zapewniający jak najbardziej efektywną sprzedaż, co oznacza, iż nie zawsze istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia pobytu. W takim przypadku należy zarezerwować zakwaterowanie na wcześniej określony czas.  

od 1 lutego 2023 r. (sezon 2023)

Do 31 stycznia 2023 r. istnieje możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji. Od 1 lutego 2023 r. zostanie naliczona % opłata za całkowite/częściowe anulowanie rezerwacji. Wysokość opłaty za anulowanie zależna jest od daty dokonania zmiany. Aby określić cenę, bierzemy pod uwagę cenę obowiązującą w dniu dokonywania zmiany. Jeśli dokonanie takiej zmiany będzie możliwe, zostanie to potwierdzone pisemnie. Rezerwacja może również zostać przedłużona w trakcie pobytu na campingu, pod warunkiem, że zakwaterowanie będzie dostępne. W tym przypadku trzeba uiścić dodatkową opłatę naszemu pracownikowi na miejscu. Ponadto w takim przypadku nie obowiązują żadne promocje oraz inne, specjalne oferty oferowane w danym momencie.

UWAGA: Zmiana rezerwacji możliwa jest tylko w ramach tego samego sezonu (zmiana na inny sezon nie jest możliwa).

7. Dokumenty i voucher podróżny

Klient jest odpowiedzialny za posiadanie ważnych dokumentów tożsamości (również dla dzieci), które są wymagane w miejscu przeznaczenia oraz w trakcie podróży. Roan nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z braku odpowiednich dokumentów w trakcie podróży i pobytu. 

Po otrzymaniu pełnej wpłaty za pobyt, na 28 dni przed rozpoczęciem pobytu, na podany podczas rezerwacji adres email zostanie wysłany voucher podróżny. Na dokumencie będzie informacja czy należy go wydrukować i zabrać ze sobą na camping czy też można okazać swój voucher podróżny w formie cyfrowej. Prosimy sprawdzić czy wszystkie dane na dokumencie są prawidłowe. Pokazanie dokumentu podróżnego na telefonie lub tablecie nie jest akceptowane na wszystkich campingach. 

Wstęp na camping i/lub zakwaterowania może zostać odmówiony bez ważnych dokumentów podróżnych (voucher, dowód osobisty/paszport).


8. Dostępność zakwaterowania i kaucja

Namiot lub mobile home dostępny jest w dniu przyjazdu od godz. 16:00. W dniu wyjazdu zakwaterowanie należy opuścić nie później niż o godz. 10:00. Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane noclegi, jeżeli przyjedziecie Państwo później lub wcześniej wyjedziecie i zastrzegamy sobie prawo do odsprzedaży wolnego zakwaterowania. 

Może się zdarzyć, że z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy mogli zapewnić Państwu zarezerwowanego rodzaju zakwaterowania. W takim przypadku, jeśli będzie to możliwe, zaproponujemy Państwu rozwiązania alternatywne, bez żadnych dodatkowych opłat. Jeśli klient nie będzie chciał skorzystać z zaproponowanej oferty, otrzyma zwrot pełnej kwoty za wakacje. Roan Camping Holidays nie będzie wówczas zobowiązany do wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek szkody.

W tym sezonie nie pobieramy kaucji za sprzątanie i zakwaterowanie w wysokości 100 EUR w formie gotówkowej. Po przyjeździe na camping otrzymasz od naszych pracowników formularz polecenia zapłaty SEPA, który należy wypełnić. Jeśli zostawisz zakwaterowanie w dniu wyjazdu czyste, dokładnie posprzątane i bez uszkodzeń, otrzymasz wypełniony wcześniej formularz z powrotem bez pobierania przez nas jakiejkolwiek kwoty. Jeśli w dniu wyjazdu grill nie będzie wyczyszczony to w takim przypadku będziemy zmuszeni pobrać 25 EUR z kaucji. Przed wakacjami i w trakcie pobytu wyślemy wiadomość SMS z dodatkowymi informacjami dotyczącymi Twojego urlopu.


9. Opcjonalne sprzątanie końcowe

Na wielu naszych campingach w Chorwacji podczas dokonywania rezerwacji, istnieje możliwość wykupienia usługi sprzątania końcowego. Koszt sprzątania za mobile home'y wynosi od 280 PLN, a za namioty z gazebo i typu Lodge wynosi od 210 PLN. Wykupując usługę sprzątania końcowego prosimy o zabranie przed wyjazdem jedzenia z lodówki i szafek, wyrzucenie śmieci, pozmywanie oraz pochowanie naczyń, a także wyczyszczenie grilla.


10. Obowiązkowe sprzątanie końcowe

W sezonie 2023 na większości campingów obowiązuje obligatoryjna opłata za sprzątanie końcowe. Informacja ta będzie widoczna podczas dokonywania rezerwacji. Koszt sprzątania wynosi od 280 PLN za mobile home'y oraz od 210 PLN za namioty z gazebo i namioty Lodge. Opłata ta pobierana jest w momencie dokonywania rezerwacji.


11. Zakwaterowanie

Ceny przedstawione na naszej stronie internetowej dotyczą pobytu dla 4 osób. Za każdą kolejną osobę pobierana jest następująca opłata:

• 5. osoba + 15 PLN za noc
• 6. osoba + 19 PLN za noc
• 7. i 8. osoba + 24 PLN za noc;

Uwaga: na campingach Bijela Uvala i Zelena Laguna opłata za 6. osobę wynosi 37 PLN za noc. Na campingach: Bijela Uvala, Zelena Laguna, Mediterraneo, i La Pierre Verte opłata za 7. osobę wynosi 47 PLN za noc. Na Marina di Venezia opłata za 7. osobę wynosi 56 PLN za noc. Camping Pra delle Torri pobiera dodatkową opłatę za 6 osobę, którą należy uiścić w recepcji campingu. Wysokość tej opłaty może ulec zmianie. Dzieci do 2 lat są zwolnione z dodatkowej opłaty. Opłata za dzieci od 3 lat i dorosłych wynosi od 15 do 28 EUR za noc, w zależności od terminu.

Goście są zobowiązani do korzystania i dbania o zakwaterowanie z należytą starannością i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Namioty i mobile home’y mogą różnić się od siebie wystrojem i wyglądem. 
Stanowiska, na których postawione są namioty i mobile home’y mogą również różnić się między sobą kształtem i wielkością, nawet na tym samym campingu. 
Przy niektórych namiotach nie ma możliwości postawienia gazebo.

Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od naszych gości za jakiekolwiek straty i/lub szkody wyrządzone w zakwaterowaniu. Wszelkie straty i/lub szkody muszą być zgłoszone natychmiast naszemu przedstawicielowi na campingu. Powstałe uszkodzenia zostaną naprawione tak szybko, jak będzie to możliwe. 

Maksymalna dozwolona liczba osób w naszych zakwaterowaniach:

namiot – 6 osób
mobile home 2 sypialnie – 6 osób
mobile home 3 sypialnie – 6, 7 lub 8 osób w zależności od rodzaju zakwaterowania i campingu

Dla Państwa wygody, zalecamy zakwaterowanie maksymalnie do pięciu osób w namiotach i w 2-sypialnianych mobile home’ach oraz nie więcej niż sześciu osób w mobile home’ach 3-sypialnianych. 

Na niektórych campingach dozwolona maks. liczba osób w zakwaterowaniu jest mniejsza. Szczegóły można znaleźć w informacjach ogólnych opisujących zakwaterowanie na danym campingu. Należy przestrzegać maksymalnej dozwolonej liczby osób i podczas rezerwacji podać wszystkich uczestników wyjazdu. W przeciwnym wypadku wstęp na camping/do zakwaterowania może nie być możliwy. Nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.

Nie zawsze istnieje możliwość zaparkowania samochodu obok swojego zakwaterowania. W takim przypadku należy parkować samochód w wyznaczonych miejscach na campingu. Bezpłatny parking obejmuje jeden samochód. W przypadku, gdy dwie rodziny zakwaterowane są w jednym mobile home’ie lub namiocie, a podróżują dwoma samochodami, nie gwarantujemy miejsca na drugi samochód na campingu. Parkowanie drugiego samochodu klient organizuje  na własne ryzyko i na własny koszt. Istnieje zakaz ładowania samochodów elektrycznych z gniazdek znajdujących się w namiotach i mobile home'ach. Należy to robić w specjalnie do tego przeznaczonej stacji ładowania.

Podczas deszczu może zdarzyć się, że telewizja satelitarna nie będzie działać. Na nowych campingach w naszej ofercie nie zawsze są nowe zakwaterowania.


12. Pobyt z psem

Zwierzęta są akceptowane tylko w naszych namiotach z gazebo i namiotach Lodge Holiday (nie na wszystkich campingach). Jeśli klient przyjedzie z pupilem na camping lub do zakwaterowania, w którym zwierzęta nie są akceptowane, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na camping lub do zakwaterowania. Zawsze należy mieć ze sobą świadectwo szczepień swojego zwierzęcia, aby można było je okazać (na życzenie) na campingu. 

Prosimy pamiętać, że psy muszą być zgłoszone do rezerwacji, widnieć na otrzymanych od nas dokumentach oraz że mogą przebywać tylko na tych campingach i w zakwaterowaniach, gdzie jest to dozwolone (za dodatkową opłatą, która wynosi od 46 PLN/noc). Na campingach Etruria i Le Capanne opłata za psa pobierana jest na miejscu (stawka uzależniona jest od terminu pobytu).


13. Kilka zasad ogólnych

Organizator nie dopuszcza pobytu osób poniżej 23 roku życia, chyba że podróżują one w towarzystwie osób starszych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji, szczególnie grupom, bez podania przyczyny. Rezerwacje grupowe mogą być dokonywane wyłącznie przez telefon. Rezerwacja zostanie przyjęta lub nie, w zależności od wybranego campingu, składu i wieku osób w grupie. 

Roan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osób korzystających z zakwaterowania świadczonego przez touroperatora. Goście korzystający z sejfów oferowanych przez camping, robią to na własne ryzyko i Roan nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie tych sejfów / zamykanych szafek. 

Każdy, kto korzysta z zakwaterowania Roan jest zobowiązany do przestrzegania zasad postępowania, określonych przez właściciela campingu. W przypadku naruszenia tych zasad, zarówno Roan jak i właściciel campingu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na camping lub do zakwaterowania.

Poza sezonem (wiosna i jesień), niektóre obiekty, takie jak baseny czy sklepy mogą być zamknięte lub otwarte w krótszym czasie. Daty otwarcia / zamknięcia udogodnień mogą ulec zmianie.

Na niektórych campingach wymagane są czepki kąpielowe oraz tradycyjne kąpielówki / stroje kąpielowe. 

14. Możliwe dodatkowe opłaty

We wszystkich krajach po przyjeździe na camping pobierany jest podatek turystyczny. Wynosi on od 0,50 do 1,00 EUR za osobę za dzień. Na niektórych campingach w Chorwacji należy uiścić tzw. opłatę rejestracyjną w wysokości +/- 1 EUR za osobę (za cały pobyt, nie za dzień). Na campingu Klein Vink w Holandii opłata za wodę i energię elektryczną nie jest wliczona do ceny pobytu. W przypadku tego campingu koszty opłat lokalnych należy uiścić w momencie dokonywania rezerwacji (opłaty lokalne obejmują opłatę klimatyczną, gaz, prąd i wywóz odpadów). Na niektórych campingach opłatę klimatyczną należy uiścić w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku zmiany wysokości opłaty lokalnej/klimatycznej zostaniecie Państwo o tym poinformowani i wyślemy zaktualizowane potwierdzenie rezerwacji.


----------------------------------------

Nasza strona internetowa została przygotowana z najwyższą starannością w oparciu o informacje dostępne w listopadzie 2022 roku. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze zmiany. Nie przyjmujemy również odpowiedzialności za nieprzewidziane okoliczności, takie jak warunki pogodowe, prace budowlane na terenie campingu, szkodniki i owady, hałas, funkcjonowanie urządzeń na campingu (np. basenów lub WiFi) oraz innych okoliczności, za które odpowiedzialny jest właściciel campingu. 
Za niektóre atrakcje/udogodnienia (np. tenis) pobierana jest opłata na campingu.
Fotografie i rysunki pokazane w katalogu i na stronie internetowej mają służyć ogólnemu opisowi campingu i/lub zakwaterowania. 

Wszelkie sprawy nie objęte niniejszymi warunkami zostaną przekazane do Zarządu, który podejmuje decyzje o odpowiednim kierunku działania.

Preferencje

Jeśli macie życzenia odnośnie położenia zakwaterowania (np. w cieniu, jak najbliżej basenów itp.) możecie je zgłosić w trakcie dokonywania rezerwacji. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa prośbę, jednakże nie możemy tego zagwarantować. Wyjątek stanowi dodatkowo płatna preferencja typu “zakwaterowania sąsiadujące” lub "gwarancja wybranego stanowiska" (dodatkowo płatne). 

Należy pamiętać, iż “zakwaterowania sąsiadujące” oznacza położenie zakwaterowań obok siebie, naprzeciw siebie, tyłem do siebie lub przeciwlegle do siebie itp. Innymi słowy, nie powinno być żadnego zakwaterowania pomiędzy Państwem i drugą rodziną. Preferencja ta dostępna jest tylko na wybranych campingach i w przypadku rezerwacji zakwaterowania tego samego typu w dokładnie tym samym terminie (dozwolona maksymalna ilość to 3 zakwaterowania). Opłata w wysokości od 138 PLN pobierana jest od każdej rezerwacji. W wyjątkowych przypadkach możemy nie być w stanie spełnić tej gwarancji. W takiej sytuacji otrzymasz do 120 EUR zwrotu za każde zakwaterowanie. 

Gwarancja wybranego stanowiska dostępna jest tylko na niektórych campingach i możliwa jest tylko w przypadku rezerwacji mobile home'ów. Wykupując gwarancję wybranego stanowiska w cenie od 450 PLN, macie pewność, że rezerwujecie zakwaterowanie położone w miejscu, które sami wybraliście. Na stronie danego campingu można sprawdzić czy taka opcja jest dostępna. Nie ma możliwości połączenia gwarancji wybranego stanowiska z gwarancją zakwaterowania sąsiadującego. W wyjątkowych przypadkach możemy nie być w stanie spełnić tej gwarancji. W takiej sytuacji otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty za tę gwarancję plus do 100 EUR za każde zakwaterowanie. 

Błędy i zaniechania

Błędy i zaniechania na naszej stronie internetowej/katalogu nie mają charakteru wiążącego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich błędów, które mogły wystąpić.

Reklamacje

Zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie mieli Państwo powodów do składania reklamacji. Jednakże, pomimo naszych wysiłków, jeśli znajdzie się powód do złożenia uzasadnionej reklamacji, prosimy zwrócić się do naszego przedstawiciela na campingu i złożyć u niego wstępną reklamację. Na miejscu podjęte zostaną wysiłki, aby rozwiązać istniejący problem. Jeśli w dalszym ciągu nie będą Państwo zadowoleni z rozwiązania, to prosimy o ponowny niezwłoczny kontakt z przedstawicielem na campingu i sporządzenie raportu, który koniecznie musi być podpisany przez Klienta oraz naszego przedstawiciela. 

Aby reklamacja została wniesiona skutecznie należy ją przesłać do biura, w którym dokonywano rezerwacji w formie pisemnej wraz podpisanym raportem, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia pobytu. 

Ubezpieczenie podróżne i ubezpieczenie od rezygnacji

Dzięki współpracy z firmą ERGO, już teraz umożliwiamy wszystkim naszym Klientom, którzy zarezerwowali wakacje z firmą Roan, zakup ubezpieczenia w prosty i wygodny sposób online! 

Szczegóły znajdują się tutaj: https://campingplus.pl/ubezpieczenia

Wpisując swój nr rezerwacji w odpowiednim polu (podany na potwierdzeniu rezerwacji), system wyświetli  Wam możliwe do wykupienia pakiety wraz z ich opisem i podaniem stawek.

Szczególnie zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania podróży, dzięki któremu, jeśli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie będziecie mogli wyruszyć w zaplanowaną podróż lub będziecie musieli skrócić pobyt z podobnych powodów, ERGO zwróci Wam do 80% poniesionych kosztów.

Zrównoważona turystyka

Podczas planowania naszych podróży bierzemy pod uwagę ludzi, środowisko, przyrodę i kulturę, tak by wakacje były wyjątkowe nie tylko dla nas, ale także aby przyszłe pokolenia również mogły cieszyć się atrakcyjnymi danego miejsca. Niezależnie od tego, czy chodzi o wakacje, podczas których można cieszyć się nieskażoną przyrodą, doświadczyć lokalnej kultury, poznać nowych ludzi czy skosztować pysznego lokalnego jedzenia, razem pracujemy nad turystyką, która tworzy lepsze miejsca i piękniejsze doświadczenia. W ten sposób wnosimy istotny wkład w zrównoważony rozwój danej destynacji. Dla Ciebie jako turysty, ale także dla lokalnej społeczności.

Wnioski końcowe

Proszę mieć na uwadze, że wakacje oferowane przez naszą firmę, pomimo iż są to luksusowe obiekty i komfortowe zakwaterowania, odbywają się na campingu, gdzie kontakt z naturą (np. warunki atmosferyczne czy owady) jest na pewno bliższy niż w przypadku innych form zakwaterowania.
Uprzejmie informujemy - zwłaszcza osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z tej formy wypoczynku - że nasze campingi są zazwyczaj w pełni obłożone w lipcu i sierpniu. Jeśli Waszymi priorytetami są cisza, spokój i prywatność, zalecamy, aby unikać pobytu w  tych miesiącach lub wybierać mniejsze ośrodki. Urlop za granicą oznacza także pobyt wśród ludzi, którzy reprezentują różne kultury i zwyczaje, a także różne normy i wartości. Przykładowo siesta w krajach na południu Europy jest ogólnie przyjętą normą, podczas której baseny i bramy na camping są zamknięte. 
Należy pamiętać, że prędkość WiFi w krajach śródziemnomorskich może być wolniejsza niż ta, którą posiadacie Państwo w domu. Należy również pamiętać, że na wielu campingach klimatyzacja działa tylko przez włożenie klucza do mobile home'u. Osoby z serwisu naprawczego lub firmy zewnętrzne zajmujące się serwisem/naprawą, w przypadku możliwego poważnego zagrożenia (np. ulatniającego się gazu) mogą w każdej chwili mieć dostęp do zakwaterowania Roan. Prosimy pamiętać, że jesteście również odpowiedzialni za wszelkie wymagane w danym kraju szczepienia. Są to bardzo ważne czynniki, które należy brać pod uwagę przy wyborze wczasów.